ASIAN EXPRESS LINE VIETNAM (AEL Vietnam)
Ban phai nhap 3 tin khuyen mai
         Dịch vụ
Dịch vụ kho bãi


Dịch vụ kho bãi

Hệ thống Kho của AEL Việt Nam  đặt tại các khu công nghiệp cận kề trung tâm thành phố thuận tiện cho việc lưu kho và cung cấp nguyên vật liệu sản xuất cũng như lưu kho thành phẩm và phân phối đi các khu vực khác.

Các dịch vụ kho bao gồm:

  • Quản lý Xuất - Nhập.
  • Xếp dỡ hàng hóa
  • Đóng gói bao bì.
  • Kiểm kê, quản lý hàng hóa & báo cáo tồn kho.
  • Kiểm đếm.
  • Phân phối.
  • Thủ tục Hải quan.
  • Vận tải…
Orther
AEL
VIFFAS
FIATA
IATA
VIETSHIP
Visited : 488957
Online : 19