ASIAN EXPRESS LINE VIETNAM (AEL Vietnam)
Ban phai nhap 3 tin khuyen mai
         Giới thiệu

Mục tiêu của AEL VN là mang tới dịch vụ chuyên nghiệp và phù hợp với nhu cầu khách hàng. Chức năng và năng lực của chúng tôi trong việc thực hiện các tác nghiệp trong vận chuyển luôn được đặt trong một tầm quan trọng đối với việc thông tin liên tục có liên quan trực tiếp tới từng lô hàng, và tư vấn chuyên môn từ trước khi hàng hoá được vận chuyển cho tới những phân tích sau khi giao hàng.

Thành công của chúng tôi phụ thuộc vào những cam kết mạnh mẽ trong quá trình cung ứng dịch vụ. Chúng tôi tin chắc rằng mình có thể hoàn thành tốt việc vận chuyển các lô hàng của bạn trong khẳ năng cho phép. Đạt được kết quả đó là do chúng tôi đã biết kết hợp các yếu tố then chốt về nhân lực, mạng lưới toàn cầu, công nghệ thông tin

Cam kết của chúng tôi là:

  • Mang đến dịch vụ chất lượng cao phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng
  • Hoàn thiện cơ cấu hoạt động
  • Mở rộng và cập nhật các kiến thức về vận tải quốc tế, logistics và thương mại quốc tế,
  • Tạo dựng và phát triển hệ thống mạng lưới toàn cầu.

Hiện nay, do nhu cầu về dịch vụ vận chuyển hàng hoá trong và ngoài nước tăng cao, AEL VN nhận thấy những thời cơ và thách thức cho quá trình xây dựng & phát triển. Nhiệm vụ quan trọng là nâng cao khả năng chăm sóc, phục vụ khách hàng dựa trên tiêu chí: Chất lượng - Hiệu quả - Lợi nhuận. Những thử thách của khách hàng dành cho chúng tôi chính là cốt lõi của sự khẳng định chất lượng chứng minh dựa trên công việc thực tế.

Orther
AEL
VIFFAS
FIATA
IATA
VIETSHIP
Visited : 543261
Online : 19